Kategorie

Popularne artykuły

Izolacje i ich zastosowanie

Izolacja to strategia zabezpieczenia dwóch przylegających systemów, substratów. Aplikuje się ją w sprawie utrudnienia obustronnego oddziaływania. Przystępne są rozliczne modele izolacji. Te najbardzej popularne to: - elektryczne – przeciwdziałające przepływowi napięć elektrycznych - wodochronne (hydroizolacje) – chroniące przed oddziaływaniem wody, wilgotności i pary wodnej - termiczne (termoizolacje) – zabezpieczające przed niekorzystną wymianą ciepła ze środowiskiem - wiatrochronne (wiatroizolacje) - chroniące przed ucieczką ciepła spowodowaną ciągiem, dopływem wilgoci atmosferycznej do wnętrza ochranianej przegrody, wywiewaniem okruszyn ociepliny oraz osiadaniem w niej kurzu. Izolacje zimnochronne mają wykorzystanie w osłonie rur, przewodów powietrznych, zbiorników, klimatyzacji i wentylacji. Ich głównym zadaniem jest zapobieganie akumulacji pary wodnej i zmniejszanie utrat energii. Należą do nich także otuliny i płyty z kauczuku syntetycznego pokryte trojakim płaszczem obrzeżnym (polipropylen, glin, warstwa odporna na UV). Aplikuje się je w wewnętrznych i peryferyjnych instalacjach: chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, ogrzewających i technologicznych. W dobie globalnego ocieplenia i dużych cen energii jest niezwykle ważne, żeby stronić wszelakich strat w funkcjonowaniu tego typu urządzeń.Powiązane słowa: